Buurtwerk Logo

Aangepaste coronamaatregelen per 19 november

De overheidsmaatregelen zijn iets versoepeld. Dat betekent dat we de deuren van de locaties in ons beheer in Rotterdam, Woerden, Zoetermeer, en Aalsmeer weer iets verder open zetten. Vanaf 19 november is iedereen welkom onder de volgende voorwaarden.

 • (Hulp)vragen worden zoveel als mogelijk telefonisch of digitaal afgehandeld.
 • We zijn open voor spreekuren (aanmeldingen, intakegesprekken, hulpvragen etc.), maar alleen op afspraak. Voorafgaand aan de afspraak vindt een telefonisch intakegesprek plaats om na te gaan of u geen fysieke klachten heeft die corona gerelateerd zijn. U komt alleen naar de afspraak tenzij het niet anders kan. In dat geval mag u 1 persoon meenemen ter ondersteuning. Bij aankomst doen we een gezondheidscheck.
 • Er zijn er weer groepsbijeenkomsten voor de jeugd tot 12 jaar. Kinderen kunnen onder begeleiding naar het buurthuis, Huis van de Wijk of de speeltuin komen. Daar worden ze bij de voordeur opgevangen. Ouders en/of begeleiders mogen niet naar binnen. Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel ten opzichte van de aanwezige volwassen. Voor jongeren tussen 13 en 18 jaar worden ook weer activiteiten georganiseerd.
 • Er mogen maximaal 30 personen (inclusief medewerkers en kinderen) in een locatie, maar wel met inachtneming van een afstand van 1,5 meter (mits de ruimte dit toelaat). Restauratieve voorzieningen zijn gesloten
 • Sportactiviteiten in groepen tot 4 personen zijn toegestaan, maar wel met 1,5 meter afstand. Kinderen tot 18 jaar mogen wel in grotere groepen sporten. Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.
 • Buiten mogen maximaal 4 personen samen zijn. Of alle mensen die bij 1 huishouden horen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Wijkbewoners met verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid mogen wij uit voorzorg niet toelaten in het Huis van de Wijk. Blijf thuis bij klachten als koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. Hebben uw familieleden of huisgenoten klachten, dan moet u ook thuisblijven.

Verder blijven de volgende regels van toepassing:

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
 • Was de handen zo vaak mogelijk;
 • Schud geen handen;
 • Hoest/nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • Draag een mondkapje in algemene ruimten en daar waar het moet (per 1 december is dit verplicht).

We volgen hiermee de richtlijnen van de (lokale) overheid en het RIVM. Het bewaken van de gezondheid van bewoners, Buurtwerkers en andere bezoekers van onze locaties staat voor ons voorop.

Het bovengenoemde geldt tot nader order. Bij wijzigingen brengen wij u op de hoogte.  Voor meer informatie kunt u bellen naar (010) 455 37 99 of mailen naar info@buurtwerk.nl

Let goed op uzelf en op elkaar. Samen worden we het coronavirus de baas.

Uitgelicht nieuws

Video

×