Buurtwerk Logo

Wat doen we?

Buurtwerk is actief op het gebied van sociaal-cultureel werk, jongerenwerk, activering en jongereninformatie en advies. Buurtwerk is van oorsprong een Rotterdamse organisatie. Dat tekent onze opdracht en onze werkwijze; een no-nonsense mentaliteit en dadendrang.

Buurtwerk biedt diensten op het gebied van volwassenenwerk, jongerenwerk, stedelijk jongerenwerk, kind en jeugd, speeltuinen en peuterspeelzalen.

Buurtwerk bindt, stimuleert en faciliteert. Bewoners kunnen hierdoor in hun eigen buurt een actieve rol nemen. De inzet van Buurtwerk is gericht op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het perspectief is daarbij tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners en aan de sociale kwaliteit van buurten. De opdracht voor de komende jaren is bijdragen aan de sociale vitaliteit en onderlinge betrokkenheid in buurten, mobiliseren van de burgerkracht en bevorderen van de zelfredzaamheid.

Uitgelicht nieuws

Social media

Video

Buurtwerk 010nu YouTube
×